Hopp til hovedinnhold

Point of Departure

Director
Jan jrs. story through the lens of his fathers camera

A documentary about Jeanette and Jan Horn's eldest son, who died in a car accident.

Filmspråk

Afrikaans

Utgivelsesår
2004
Filmlengde
00:25:49
Filmtype
Produksjonsselskap
Southside Productions
Plassering av kopier av DVD / Video
Publiseringstillatelse
Granted
Publiseringstillatelse refererer til rettighetene til FANW til å publisere hele videoinnholdet til denne filmen på denne nettsiden.
Filmspråk

Afrikaans

Utgivelsesår
2004
Filmlengde
00:25:49
Filmtype
Produksjonsselskap
Southside Productions
Plassering av kopier av DVD / Video
Publiseringstillatelse
Granted
Publiseringstillatelse refererer til rettighetene til FANW til å publisere hele videoinnholdet til denne filmen på denne nettsiden.