Skip to main content

Den inre kompassen. Livserfarenheter

Author(s):
Minnesanteckningar från ett rikt liv

Nils-Gösta Ekman säger i sin inledning till Sven Fraenkis lilla bok:

"Sven var i bästa mening intellektuell. Han hade

den förening av lärdom och vishet som blivit allt

mer sällsynt. Han samlade inte kunskap enbart för

sin egen eller för kunskapens skull utan för att dela

med sig av den som lärare och medmänniska. För

ett oräknat antal av Svens elever, vänner och mera

"tillfälliga" kontakter har denna delgivning betytt

impulser, hjälp och vägledning for livet."

Author(s)
Language

Swedish

Publication
1979
Pages
111
Type
Publisher
Idé och Kultur
ISBN
91 85400 05 X
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.
Author(s)
Language

Swedish

Publication
1979
Pages
111
Type
Publisher
Idé och Kultur
ISBN
91 85400 05 X
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.