Skip to main content

Aftenposten

Norwegian Daily National Newspaper

Aftenposten was first published in 1860.  It has for a long time been considered a conservative paper, but it is not associated with any political party.

ITEMS AVAILABLE: 13
Skuespillet Frihet på Det Norske teater i 1955 - Tegström tilbyr hjelp uten vederlag å være med på å lage filmen Frihet
Ledelsen tar til gjenmæle mot rykter fra MRA
Noen tanker om Frank Buchman og Moralsk Opprustning
Et MRA manifest sent til alle hjem i Norden
Lyden koblet ut under fjernsynsprogram da han smuglet inn et propagandaavsnitt
Av dr. phil Vemund Skard
Diverse avisartikler om Victor Sparre Smith da han ble sensurert på NRK TV
Kommentarer til Moralsk Opprustning
Smith saken en enestående skandale, kommentarer av Eiliv Skard på programmet Søkelys på demokratiet
Rektor Sten Bugge, Oslo fyller 75 år den 29. mars - en kristen gentleman
Programutvalg og Kringkastingsråd skal drøfte sensuren
Victor Sparre Smith kommenterer episoden i TV hvor han ble sensurert
Det sovjetrussiske telegrambyrået Tass fremholt tirsdag at den beryktede MRA er imot avspenning i Europa
Language

Norwegian Bokmål

Type
Language

Norwegian Bokmål

Type
Country
Norway