Skip to main content

Brev till parsi

Original version:
Author(s):
Brev från Hicks till Parsi om hans önskan att förstå det Kristna livet

Från förordet

Många svenskar har hört Parsi Soekawati tala vid

konferensema i Caux i Schweiz. Andra har träffat

honom, då han på våren 1950 besökte våft land, dår

en av hans bröder just då förberedde upprättandet

a.v den indonesiska legationen. Med österlänningens

lidelse ger han sin övertygelse, vare sig han ta.lar

inför hundratals delegater i Caux eller sitter och pratar i kretsen av

en familj i Stockholm, Glasgow eller

Washington. Det är udd i vad han såger, och man

undgår inte att gripas av han; historia.

Parsi kommer från lndonesien, som efter mycken

vånda fick sin självståndighet efter kriget. Med sina

tusentals öar utgör den nya republiken en strategiskt

viktig brygga mellan Asien och Australien. Under

kriget fördes en heroisk kamp mot japanerna, och

efter kriget tog man itu med holländama.

Parsi var personligen engagerad i denna spänningsfyllda

utveckling. Trots sin ungdom förenar han i

sig både det gamla och det nya i sin nation. Han har

ärvt titeln prins a.v Bah, en av de små, tidigafe sjålvständiga

Sundaöarna med rik hinduisk tradition. I

den underjordiska motståndsrörelsen stred han likväl

för lndonesiens frihet. Hans far blev president och

hans svåger statsminister i Öst-Indonesien. Både fadern-

presidenten och sonen kämpade för lndonesiens

frigöfelse från holländskt herravälde. Fadern sökte en

samförståndslösning, men Parsi ville nå målet med

användande av våld. Han var ledare för »Den indonesiska

republikens ungdom», som på sitt program

ha,de revolution. Han ansåg, att fadem var alltför

konservativ. Detta förde till en brytning dem emellan,

od familjen splittrades,. Av Parsis tio syskon

stod fem på hans och de fem andra på faderns sida.

Fadem-presidenten besökte år 1947 Europa och

bevistade härunder en konferens i Caux, där hari blev

ännu mer övertygad om att lndonesien skulle söka

vinna sin självständighet i samförstånd med Holland.

Fadem återvände hem avsevärt förändrad, och detta

grep Parsi djupt. Någon tid därefter sändes Parsi till

Europa för att fullborda sina studier. Även han besökte

Caux och fick deltaga i den pågående kursen

för ideologisk utbildning. Denna leddes av Roger

Hicks, en engelsman som tillbringat många år i Asien,

bl. a„ som lärare vid universitetet i Madras. De

båda blev goda vänner.

Om sitt besök i Caux säger den förutvarande revolutionären:

»När jag mötte Moralisk upprustning,

greps jag av dess ideologi, som är större än någon

annan. Ja.g fann en överlägsen livsåskådning, grundad

på förvandling. Nu vet jag, att jag med denna

ideologi som grund kan kämpa för ett nytt lndone

sien och ett nytt Asien.

Author(s)
Language

Swedish

Original version
Publication
1950
Pages
115
Type
Publisher
SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG
Copies available
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.
Author(s)
Language

Swedish

Original version
Publication
1950
Pages
115
Type
Publisher
SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG
Copies available
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.
Placeholder for Publications, 1200x1000px, 192dpi
Publication
Book
Attached media: PDF

Swedish

  • Svenska
Svenska