Skip to main content

140 läkares hemställan till Konungen

140 läkares hemställan till Konungen

Följande skrivelse, som tillkommit under

samarbete mellan ett flertal läkare, alltifrån

september 1963, inlämnades till

Kungl. Ecklesiastikdepartementet den 31

januari 1964, undertecknad av 14o läkare.

 

Stockholm den 6 februari 1964

Börje Blumenthal

Sigurd Elvin

Hams Luduig Kottmeier

Herbert Nyman

Fred Richter

Language

Swedish

Publication
1964
Pages
30
Publisher
AB Skoglunds Bokförlag, Stockholm
Copies available
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.
Language

Swedish

Publication
1964
Pages
30
Publisher
AB Skoglunds Bokförlag, Stockholm
Copies available
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.