Hopp til hovedinnhold

Frank Buchman og tyskerne

En viktig historisk studie av Frank Buchmans forhold til Tyskland og tyskerne.

Denne siden er automatisk oversatt.

Dette er en bok om historisk forskning. Frank N.D. Buchman (1878-1961), leder av Oxford-gruppen fra rundt 1921 og initiativtaker til Moral Re-Armament 1938, var amerikaner med fjerne sveitsisk-tyske røtter. Buchman hadde en dyp kjærlighet til Tyskland. Perioden som dekkes her, omtrent 1920-1950, begynner med et Tyskland som er beseiret og lider av økonomisk kollaps og omfattende nød etter første verdenskrig. Den dekker de tolv årene med nazistisk makt, som lovet gjenfødelse, men førte til tyranni, folkemord og nasjonal ødeleggelse. Den slutter da en demokratisk forbundsrepublikk og et forsonet Vest-Europa er i ferd med å ta form.

Tysklands usannsynlige renessanse etter ruinene og skammen i 1945 har nå pågått i to generasjoner. Den nasjonale omvendelsen for nazismens ondskap har vært systematisk og kontinuerlig. Fra å være en global paria blir landet nå sett på som krumtappen i et stadig mer integrert demokratisk Europa.

Pierre Spoerri vokste opp i Zürich, der faren, Theophil Spoerri, var professor i romansk språk og litteratur (Romanistik) og rektor ved universitetet i 1948-1950. Pierre har hele livet arbeidet med Moral Re Armament (MRA) og Initiatives of Change, som bevegelsen nå heter. Sammen med sin kone Fulvia har han arbeidet i Asia, Afrika og Europa, og ble senere en del av teamet som ledet driften av konferansesenteret i Caux. Ekteparet Spoerris holdt til i Bonn i tjue år, og vendte tilbake til Sveits kort tid etter at Tyskland, mot alle spådommer, ble gjenforent i 1990.

Peter Thwaites (oversetter, f. 20.7.1942)) ble uteksaminert i tysk og russisk fra Melbourne University i 1964. 1965-1967 videre studier (slavisk filologi) ved universitetet i Zürich. Fra 1967 arbeidet han internasjonalt som frivillig på heltid med Moral Re-Armament / Initiatives of Change, særlig i Europa og i hjemlandet Australia. Han har opprettholdt sin interesse for tysk og russisk kultur. For Caux Books oversatte han den russiske filosofen Grigory Pomerants' essay The Spiritual Movement from the West (2004) og var med på å oversette Theophil Spoerris bok om Frank Buchman, Dynamic out of Silence (1976).

Trykte eksemplarer kan bestilles fra http://shop.iofc.org/shop/frank-buchman-germans/

Vedlegget med relaterte originaldokumenter og faksimiler kan lastes ned her:https://www.iofc.org/sites/default/files/media/document/fr/frank_buchman_and_the_germans_appendix_of_original_documents_and_facsimiles.pdf

Language

English

Publikasjon
2016
Sider
119
Type
Utgiver
Caux-bøker
ISBN
9782880375287
Publiseringstillatelse
Gitt
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.
Language

English

Publikasjon
2016
Sider
119
Type
Utgiver
Caux-bøker
ISBN
9782880375287
Publiseringstillatelse
Gitt
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.