Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze pagina is automatisch vertaald.

Copyright

Privacybeleid (incl. cookiebeleid)

Publicatievergunning


Voor een nieuwe wereld toestemming tot publicatie

Het auteursrecht van alle inhoud op deze website berust bij de auteursrechthebbende en wij erkennen het belang daarvan om de rechten van kunstenaars, schrijvers, componisten en anderen te beschermen.

Aangezien de wettelijke vestigingsplaats van For a new world Zweden is, moeten wij de wetten op het auteursrecht in dit land toepassen. Tenzij er een schriftelijk contract is dat anders bepaalt, of een andere overeenkomst die door de maker (Upphovsperson) wordt aanvaard, berust het auteursrecht altijd bij de persoon of personen die het materiaal in kwestie hebben gecreëerd.

Aangezien veel van het materiaal dateert van jaren, of zelfs decennia geleden, is het niet altijd mogelijk om het auteursrecht van bepaald materiaal vast te stellen. Wanneer de rechthebbende kan worden geïdentificeerd, zullen wij alles in het werk stellen om toestemming van hem/haar te verkrijgen. Wanneer het eigendomsrecht niet kan worden vastgesteld, kunnen wij te goeder trouw materiaal publiceren, met dien verstande dat het niet wordt gepubliceerd bij For A New World zodra het wordt betwist, totdat een overeenkomst met de auteursrechthebbende is gevonden.

Informatie over licenties

Als u iets op het platform wilt reproduceren of op een andere manier wilt gebruiken, in welke vorm dan ook, moet u contact opnemen met de houder van het auteursrecht. Gezien ons Privacybeleid zullen wij geen contactinformatie van de auteursrechthebbende verstrekken, tenzij hij of zij ons daartoe opdracht heeft gegeven.


Privacybeleid (incl. cookiebeleid)

For A New World zal persoonlijke informatie aan niemand geven, verhuren, verspreiden of verkopen. De enige uitzondering is als het wettelijk verplicht is, en dan zullen we degene die het betreft informeren. Wij streven er niet naar gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan, en het weinige dat wij hebben, is alleen met uw toestemming - ofwel omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief; een donatie hebt gedaan, of omdat u hebt ingestemd met ons cookiebeleid, dat ons alleen toestaat anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik van de site. Onze volledige wettelijke kennisgeving en privacybeleid vindt u hier.


Publicatievergunning

De Zweedse overheidsinstantie voor Pers, Radio en Televisie (MPRT) heeftde Foundation For a new world publishing vergunning nr. 21-03302 verleend om het gelijknamige internetplatform uit te geven. De stichting heeft dit gedaan met het oog op het handvest waarin haar missie is vastgelegd. De licentie is tien jaar geldig en kan daarna met nog eens tien jaar worden verlengd. Op de website van MPRT kunt u meer lezen over de uitgeverslicentie (alleen in het Zweeds).

Deze uitgeverslicentie betekent dat wij dezelfde verplichtingen hebben als elke andere uitgever in Zweden. Dit in overeenstemming met de wet op de persvrijheid, die in 1766 in de Zweedse grondwet werd opgenomen (als eerste land ter wereld). Dezelfde licentie geeft ons ook de vrijheid om alles te publiceren wat wij "in het algemeen belang" achten, inclusief bepaalde informatie die normaal gesproken onder verschillende privacybeschermingen zou vallen, zoals de GDPR.

Wij zullen ons uiterste best doen om geen materiaal te publiceren dat personen kan kwetsen en doen al het mogelijke om toestemming en instemming te krijgen van houders van auteursrechten en andere personen die de gevolgen kunnen ondervinden van wat wij publiceren. Mochten wij toch op een punt komen waar een fundamenteel meningsverschil bestaat, dan zal de uitgever het besluit tot publicatie moeten verdedigen voor een Zweedse rechtbank. Een schuldig vonnis kan boetes of gevangenisstraf betekenen voor degene die de rol van uitgever op zich heeft genomen.

De basis voor ons publiceren is verwoord in de missie van de Stichting en de uitgeversverklaring.