Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze pagina is automatisch vertaald.

Inhoud

Missie
Artikelen
Financiën
Donateurs
Bestuur
Over de website


Missie

De missie van de Stichting is om

a) het zichtbaar maken van
het geestelijke en morele erfgoed van Frank N.D Buchman

b) het documenteren van
de bronnen waaruit hij leiding en inspiratie zocht

c) te belichten
hoe Buchmans vrienden, collega's en de toenmalige wereld hem en zijn werk zagen

d) voorstellen van
kunstenaars, musici, auteurs, ambachtslieden en anderen die geïnspireerd en gemotiveerd werden door dit erfgoed, met inbegrip van de keuzes die zij in hun leven hebben gemaakt.

e) beschikbaar stellen van
muziek, foto's, films, teksten enz. om het bovenstaande te verduidelijken, toe te lichten en te verdiepen

f) geschenken te ontvangen en door te geven
voor het bovenstaande.


Artikelen van de Stichting

Van het in 2013 van de vereniging Kultur för Livet (registratienummer 802411-6926) ontvangen kapitaal (3 148 000 SEK) wordt 750 000 SEK geïnvesteerd om de administratieve kosten die in de toekomst op de stichting drukken, te waarborgen. Het kapitaal wordt zo geplaatst dat het niet indruist tegen de geest van de missie van de stichting.

Afgezien van het bovenstaande moeten alle andere middelen voor het doel worden gebruikt en niet op lange termijn worden belegd.

Het bestuur

Het bestuur moet bestaan uit drie tot elf leden, gekozen door het bestuur. Hun ambtstermijn is tien jaar. Iemand kan na tien jaar worden herkozen.

Het bestuur kiest de voorzitter. Het bestuur kan ook anderen oproepen om specifieke taken te vervullen.

Het bestuur neemt besluiten bij consensus, waarbij het hele bestuur fysiek of elektronisch aanwezig is. Als alternatief kan een bestuurslid de voorzitter schriftelijk haar of zijn besluit over de aan de orde gestelde kwestie laten weten.

Een nieuw bestuurslid moet

- de boeken Remaking the world (R1), Streams (R2) en Frank Buchman - een leven (R3) hebben gelezen en kennis hebben genomen van (R4). Als er meer referentiemateriaal is toegevoegd, moet dit ook in deze verplichte criteria worden opgenomen.

- in ten minste 250 woorden zijn of haar persoonlijke relatie tot dit materiaal verwoorden, die zal worden opgenomen in de notulen (die niet openbaar zijn)

- blijk geven van een persoonlijk geloof in God - de Schepper, zonder de eis van een formele trouw aan een bepaalde kerk.

Lundby Gård, Odensala, provincie Stockholm 7 september 2013
Ann-Kristin Särnbrink, Nils-Erik Särnbrink,Eva Måsén Duckert, Sylvie Söderlund, Gunnar Söderlund, Monica Pettersson.

Referentiemateriaal

R1 Het boek Remaking the world - toespraken van Frank Buchman

R2 Het boek Stromen door Mark O. Guldseth

R3 Het boek Frank Buchman - een leven door Garth Lean

R4 The Oxford Group, Group Revivalism and the churches in Northern Europe 1930-1945 with Special reference to Scandinavia and Germany door Professor Anders Jarlert.

Het bestuur mag geen nieuw referentiemateriaal ter verduidelijking van de punten a, b en c toevoegen zonder toestemming van het districtsbestuur van Stockholm. (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Ondertekenaars

Twee bestuursleden kunnen samen voor de stichting tekenen. Iemand buiten het bestuur kan tot ondertekenaar worden gekozen. Deze persoon kan samen met één bestuurslid voor de stichting tekenen.

Vergoeding

Een gestandaardiseerde financiële vergoeding per uur wordt gehanteerd voor de persoon die in enige hoedanigheid bijdraagt aan de werkzaamheden van de stichting.

Indien de persoon een specialist is met vaste tarieven, gelden deze.

De bestuursleden kunnen op dezelfde wijze worden vergoed. Extra kosten zoals reiskosten worden volledig vergoed. De vergoeding wordt berekend op wat de persoon netto ontvangt na betaling van de nodige belastingen en BTW.

Iemand die buiten Zweden woont, ontvangt netto wat hij of zij zou hebben ontvangen als hij of zij in Zweden woonde. Als basis wordt het jaar 2013 gebruikt en het bedrag van 125 SEK netto of gelijkwaardig per uur.

Dit bedrag volgt de consumentenprijsindex in Zweden.

De persoon die de stichting wil steunen kan een lagere of geen vergoeding voor zichzelf voorstellen.

Overmacht

Indien de stichting om een of andere reden haar werkzaamheden en bestaan moet beëindigen, zullen de materiële en immateriële bezittingen worden overgedragen aan een instelling of iets dergelijks die deze bewaart en ter beschikking stelt van personen die onderzoek doen en van het publiek. Het besluit over welke instelling wordt genomen in overleg met het bestuur van de provincie Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län).

Verder voor de leden van de raad

Een persoon in het bestuur mag geen lid zijn van of publiekelijk sympathiseren met een organisatie of een standpunt dat in strijd is met het Handvest van de mensenrechten van de Verenigde Naties (VN).

Meningsverschillen binnen het bestuur worden primair intern opgelost. Indien dit niet mogelijk is worden drie personen genoemd die het vertrouwen van alle betrokkenen genieten. Kwesties die niet op deze manier kunnen worden opgelost, worden doorverwezen naar

Het districtsbestuur van Stockholm.(Länsstyrelsen i Stockholms län)


Financiering van de reis

In september 2013 besloot de vereniging Kultur för Livet (Renewal Arts Sweden) haar kapitaal te steken in de oprichting van de stichting "Voor een nieuwe wereld".

Het geld was een gift aan de vereniging na de verkoop in 2001 van Alnäs, het MRA-huis in Stockholm. Een deel van het kapitaal werd in de daaropvolgende jaren gebruikt voor de verschillende acties van Kultur för Livet.

De resterende 3 148 000 SEK werd veilig geïnvesteerd op een manier die niet in strijd was met de geest van het doel, maar tegen een lage rente.

Sinds 2013 is een deel van dit kapitaal gebruikt om het project van het internetplatform "Voor een nieuwe wereld" te lanceren. Het grootste deel van het werk is gedaan door vrijwilligers. Wij hebben vastgesteld en berekend dat bij het begin van de volledige versie minstens 20.000 vrijwilligersuren zijn gegeven.

Het kapitaal is relatief klein in verhouding tot de omvang van de taak, en zal daarom jaarlijks worden verminderd, tenzij mensen die in het project geloven met financiële giften willen helpen.

Vereenvoudigde rekeningen in Zweedse kronen (SEK)

(SEK 100 000 ≈ EUR 9 000. Klik hier voor de huidige wisselkoers)

Ons doel is niet om geld te verdienen, dus als het saldo negatief is, betekent dat gewoon dat we dat bedrag van ons kapitaal hebben gebruikt, naast de inkomsten van dat jaar.

 

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Inkomsten, schenkingen

 

589 721

561 301

555 091

21 065

0

Inkomsten, overige: rente

 

52 282

49 840

49 840

57 400

57 400

Kosten platformprojecten

 

- 380 616

- 665 380

- 312 374

- 154 825

0

Kosten, andere externe

 

- 174 602

- 141 333

- 147 142

- 158 386

- 139 333

       

Saldo van het jaar

 

85 785

- 195 572

145 415

- 234 746

- 81 933

       

Kapitaal, per 31 december

 

2 859 056

2 746 821

2 989 621

2 881 355

3 028 653

Dit kapitaal is geplaatst bij Ekobanken, die 100% transparant is en alle projecten die leningen ontvangen, zijn openbaar genoteerd. Een beoogd project moet voldoen aan strenge eisen met betrekking tot ecologische, maatschappelijke en culturele aspecten. Hoewel er nauwelijks rente wordt betaald over het geld dat we daar hebben, weten we dat elke SEK wordt gebruikt met de behoeften van mensen in het vizier, in plaats van winst.

Gedetailleerde rekeningen

Klik op de links voor elk jaar om de gedetailleerde en gecontroleerde rekeningen in PDF-formaat te downloaden

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Gedetailleerde rekeningen

 

2021

2020

2019

2018

2017


Donorlijst

Naam van de donor

Opmerkingen van de donor

Donor land

Anoniem

  

Rosmarie Lilliehöök

 

Zweden

Gunnar Söderlund

Ter nagedachtenis aan Sigrid Hallén

Zweden

Oliver Williams

Ter nagedachtenis aan Dell en Hugh Williams

UK

Gunnar Söderlund

Ter nagedachtenis aan John en Rut Söderlund

Zweden

Peter Vickers

 

UK

Ellie Vickers

 

UK

De Oxford Groep (IofC UK)

 

UK

Jean en Peter Everington

 

UK

Frieda Thaler

Ter nagedachtenis aan Helga Landmark

Italië

Frieda Thaler

Ter nagedachtenis aan Rita Karrer

Italië

Folker en Monica Mittag

 

Duitsland

IofC - Sverige

 

Zweden

Rob en Betsy Lancaster

 

VERENIGDE STATEN

Leif Söderlund

 

Zweden

Vreni Gautschi

 

Zwitserland

Stichting voor morele en spirituele vernieuwing

 

Zweden

John Ruffin

 

USA


Bestuur van de stichting

Om te zien wie er momenteel in het bestuur zitten, bezoek deze pagina.


Over de website

Klik hier om meer te lezen over het Website project